PRODUKTY

Oferujemy profesjonalny sprzęt i środki ochrony indywidualnej dostosowane do specyfiki i rodzaju wykonywanej pracy

ZADZWOŃ DO NAS

+48 533 846 152

Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych

Maski wielorazowe

Ochrona dróg oddechowych

Maski przeciwpyłowe

Ochrona dróg oddechowych

Maski z filtrami

Ochrona dróg oddechowych

Półmaski jednorazowe

Ochrona dróg oddechowych

Filtry, pochłaniacze

Ochrona dróg oddechowych

Kaptury
ewakuacyjne