PRODUKTY

Oferujemy profesjonalny sprzęt i środki ochrony indywidualnej dostosowane do specyfiki i rodzaju wykonywanej pracy

ŚOI

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) muszą być stosowane we wszystkich obszarach pracy, gdzie istnieje ryzyko urazów i zagrożenia zdrowia. Odpowiednio dobrane artykuły BHP zapewniają niezbędny poziom bezpieczeństwa w pracy, chroniąc pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami, a tym samym zwiększając wydajność pracy.

DOSTĘPNE PRODUKTY

Kategorie produktów

Produkty zabezpieczające

Kategorie produktów

Profesjonalna ochrona wzroku